Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

heading

Στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές καλούνται να αντεπεξέλθουν σε νέα δεδομένα και σε νέες απαιτήσεις υψηλότερου επιπέδου δεδομένης της μετάβασης στο τελευταίο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με ορίζοντα τη συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Από την άποψη αυτή η Α΄ Λυκείου συνιστά τάξη ανίχνευσης των κλίσεων και των προτιμήσεων των μαθητών. Ειδικότερα, καθ’ όλη τη διάρκειά της οι μαθητές οφείλουν να διερευνήσουν, να αποσαφηνίσουν και να καταλήξουν σε απόφαση όσον αφορά την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές μας της Α’ Λυκείου:

  • • εντάσσονται σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην Ομάδα Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει
  • • κάνουν υπό τη συνεχή επίβλεψη των διδασκόντων επαναλήψεις προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενα κενά από γνώσεις του Γυμνασίου
  • • ανά τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνουν μέρος σε διαγωνίσματα για τον έλεγχο των γνώσεων που έχουν εμπεδώσει.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Α΄ Λυκείου
Θερινό Πρόγραμμα Προετοιμασίας
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία2
Μαθηματικά - Άλγεβρα2
Φυσική2
Αρχαία Ελληνικά2
Σύνολο8
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Α΄ Λυκείου
Χειμερινό Πρόγραμμα Προετοιμασίας
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία2
Μαθηματικά - Άλγεβρα2
Μαθηματικά – Γεωμετρία2
Φυσική2
Χημεία2
Αρχαία Ελληνικά2
Σύνολο12