ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

heading

Τι πιο ωραίο από το να ζητούν οι μαθητές μας να συνεχίσουν την μαθησιακή τους εμπειρία και στο Γυμνάσιο; Πώς να αρνηθούμε στα παιδιά να κατακτήσουν υψηλότερους στόχους; Η εκπαιδευτική μας μέθοδος, προεκτείνεται και στο Γυμνάσιο για εκείνους τους μαθητές που επιθυμούν να εμβαθύνουν και να προχωρήσουν πέραν από την ύλη που δίνεται στο Σχολείο, να δουλέψουν στοχευμένα και ποιοτικά, χωρίς ενδεχόμενα κενά, χωρίς ασάφειες, βάζοντας τα πιο γερά θεμέλια για την επόμενη και πιο σημαντική βαθμίδα, το Λύκειο!

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τις τάξεις του Γυμνασίου έχει ως εξής:


ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Α΄ Γυμνασίου
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία2
Μαθηματικά2
Αρχαία Ελληνικά2
Σύνολο6
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Β΄ Γυμνασίου
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία2
Φυσική1
Χημεία1
Αρχαία Ελληνικά2
Σύνολο6
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Γ ΄ Γυμνασίου
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία2
Μαθηματικά2
Φυσική1
Αρχαία Ελληνικά2
Χημεία1
Σύνολο8

Το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Γυμνάσιο ξεκινά από τις 15/9/2022 και περατώνεται με τις Προαγωγικές εξετάσεις της αντίστοιχης τάξης του Γυμνασίου που παρακολουθεί κάθε παιδί.

Η φοίτηση των μαθητών Γυμνασίου λαμβάνει χώρα σε 4μελή τμήματα.