ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

heading

Οι εξετάσεις Προσομοίωσης δεν είναι τίποτε άλλο από την δημιουργία ενός μοντέλου εξετάσεων παρόμοιου με τις εισαγωγικές εξετάσεις των Σχολείων, το οποίο εξοπλίζουμε με όλες τις τεχνικές, χρονικές και μαθησιακές μεταβλητές, ώστε να συμπεριφέρονται όσο πιο πιστά προς το σύστημα των εξετάσεων που μελετάμε, με σκοπό τα όσο περισσότερο ρεαλιστικά αποτελέσματα.

Δίνοντας έμφαση στη σημαντική αυτή διαδικασία, οι έμπειροι και εξειδικευμένοι μας καθηγητές δημιουργούν τεστ με θεματολογία απολύτως πιστή και σύμφωνη με τη μορφή και το ύφος των εξετάσεων, αλλά με υψηλότερο βαθμό δυσκολίας, για να έχει καλυφθεί μία πιθανή «πρωτοτυπία» στα θέματα των εξετάσεων.

Η χρησιμότητα και ανάγκη των Προσομοιώσεων είναι αδιαμφισβήτητη:

  • εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων
  • εκμάθηση διαχείρισης του χρόνου, μιας και οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα εντός αυστηρού χρονικού πλαισίου
  • αποτελεσματική διαχείριση του άγχους των εξετάσεων

Κυριότερο όλων όμως:

  • Ο εντοπισμός αδύνατων σημείων κατά τη μελέτη του μαθητή, με σκοπό την πλήρη αποσαφήνιση των ασαφειών και η ενδυνάμωση του μαθητή.

Στο Φροντιστήριό μας λαμβάνουν χώρα συνολικά δεκαπέντε (15) Προσομοιώσεις Εξετάσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ τρεις (3) από αυτές θα διεξαχθούν σε εγκαταστάσεις σχολείου, ώστε οι μαθητές μας να βιώσουν την εμπειρία της πραγματικής εξέτασης.

Στις εξετάσεις αυτές συμμετέχουν ΜΟΝΟ μαθητές του Φροντιστηρίου μας. Οι μαθητές μας που παρακολουθούν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά το μάθημά τους και δεν μπορούν να προσέλθουν στο χώρο μας ή όποιοι μαθητές μας γενικά αδυνατούν να έχουν φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια του τεστ, τα θέματα αποστέλλονται και διορθώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.