ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

heading
book

Ο σκοπός του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να αποτελέσει τον πολύτιμο οδηγό του μαθητή που προετοιμάζεται για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και να καταστεί το αποτελεσματικότερο «όπλο», προκειμένου να επιτύχει το στόχο του! Tο περιεχόμενο του βιβλίου έχει προσαρμοστεί πλήρως στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις των εξετάσεων μετά και την προσθήκη της 2ης επιλογής Σχολείου.

Τα χαρακτηριστικά της Δοκιμασίας Προσομοίωσης, δηλ. η δομή (ύφος κειμένων, αριθμός ερωτήσεων), η εμφάνιση (γραμματοσειρά και διάταξη) και η ποιότητα (διαβαθμισμένος βαθμός δυσκολίας και πρωτότυπη θεματολογία) ανταποκρίνονται πλήρως σε εκείνα της τελικής εξέτασης.

Συγκεκριμένα, κάθε τεστ Προσομοίωσης περιλαμβάνει:

  • Δύο κείμενα στη Γλώσσα με επίκαιρη και πλούσια θεματολογία, καθώς και 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εστιάζουν στην κατανόηση των κειμένων, σε Γραμματική, Συντακτικό και λεξιλογικά φαινόμενα (παράγωγες λέξεις, συνώνυμα – αντώνυμα)
  • 25 πρωτότυπες ασκήσεις στα Μαθηματικά που εξετάζουν πέρα από τη βασική γνώση των μαθητών στην εξεταστέα ύλη και την ικανότητά τους σε θέματα πιο σύνθετης σκέψης

 

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι λύσεις των τεστ, καθώς και αντίγραφα του απαντητικού φύλλου των εξετάσεων, όπως δίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ, ώστε τα παιδιά να το χρησιμοποιήσουν για τις απαντήσεις τους και να εξοικειωθούν ακόμη περισσότερο με την εξέταση.