ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

heading

Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά, επί της Λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη, αρ. 91, λίγα μέτρα από το άγαλμα της Μητέρας. Στεγαζόμαστε στο 2ο όροφο του κτιρίου, επιφάνειας 120τ.μ. τον οποίο έχουμε εξοπλίσει με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές.

Πρόκειται για έναν αισθητικά και χρωματικά απόλυτα ισορροπημένο χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται η συγκέντρωση και η ηρεμία των μαθητών κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο Φροντιστήριο.

Επειδή όμως, πρωτίστως είμαστε γονείς και στους χώρους μας βρίσκονται και τα παιδιά μας μαζί με όλα τα υπόλοιπα, δεν θα μπορούσαμε να παρεκκλίνουμε της αυστηρής τήρησης κανόνων υγιεινής & ασφάλειας. Έτσι, το Φροντιστήριό μας:

  • είναι νόμιμο, με άδεια λειτουργίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Αριθμός Άδειας 2205666)
  • έχει σε ισχύ Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, επί τη βάσει του οποίου λαμβάνει χώρα ετήσια συντήρηση και αναγόμωση των μέσων Πυρόσβεσης.
  • είναι εξοπλισμένο με δάπεδα που έχουν υποστεί επεξεργασία και συντήρηση, ώστε να απαντούν στους κανόνες προβλεπόμενης αντιολίσθησης εκπαιδευτικών χώρων.
  • τηρεί τακτική συντήρηση ηλεκτρολογικών πινάκων και διακοπτών, καθώς και όλων των μέσων κλιματισμού Ψύξης – Θέρμανσης.
  • τηρεί εξαμηνιαία εντομοκτονία – μυοκτονία με Πιστοποιητικό από αρμόδια εταιρεία.
  • είναι εξοπλισμένο με ειδικές κουρτίνες ηχοαπορρόφησης και ηχομόνωσης, καθώς και με ηχοαπορροφητικά πάνελ οροφής, ώστε να περιορἰζεται στο ελάχιστο η ηχοανάκλαση και να επιτυγχάνεται στο ἐπακρο θερμομόνωση και ηχομόνωση.
  • είναι εξοπλισμένο με συμβόλαιο πυρός αποκλειστικά για τους χώρους του και με συμβόλαιο αστικής ευθύνης για τους μαθητές, τους καθηγητές και οποιονδήποτε τρίτο βρίσκεται στους χώρους σε περίπτωση ατυχήματος.

Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην τήρηση υψηλών κανόνων υγιεινής & ασφάλειας. Θα συνεχίζουμε να ενισχύουμε την Αρχή μας αυτή, με οτιδήποτε καινούργιο!