ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

heading

Με στόχο την επίτευξη του απόλυτου εκπαιδευτικού αποτελέσματος, ο Οργανισμός μας έχει την τιμή να συνεργάζεται και υποστηρίζεται από την εταιρεία RDC Informatics, κορυφαία και πρωτοπόρο στον τομέα της ανάπτυξης συστημάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning). Στο πλαίσιο αυτὀ, εντάξαμε στην εκπαιδευτική μας μέθοδο, τρία εξαιρετικά και καινοτόμα για το επίπεδο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης ψηφιακά εργαλεία:

Τρεις κορυφαίες και πολυβραβευμένες πλατφόρμες λογισμικού στην υπηρεσία σας
Η εφαρμογή μιχανογράφησης με native mobile app (iOS & Android) για μαθητές, καθηγητές και γονείς Πολυβραβευμένη πλατφόρμα e-learning με μοναδικά χαρακτηριστικά για πλήρη αυτοματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η κορυφαία υπηρεσία για σύγχρονη εξ' αποστάσεως διδασκαλία με τα χαρακτηριστικά της συνδρομής ZOOM Business και Ελληνικό περιβάλλον εργασίας
Η εφαρμογή μιχανογράφησης με native mobile app (iOS & Android) για μαθητές, καθηγητές και γονείς
Πολυβραβευμένη πλατφόρμα e-learning με μοναδικά χαρακτηριστικά για πλήρη αυτοματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Η κορυφαία υπηρεσία για σύγχρονη εξ' αποστάσεως διδασκαλία με τα χαρακτηριστικά της συνδρομής ZOOM Business και Ελληνικό περιβάλλον εργασίας
Εφαρμογή ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ -MySchoolApp για smartphones και tablets

Πρόκειται για εφαρμογή (App) η οποία είναι διαθέσιμη για κάθε λειτουργικό σύστημα (iOS, Android) και στην οποία ο μαθητής και ο συνδεδεμένος με το μαθητή γονέας εγγράφονται και αποκτούν ο καθένας τους όνομα χρήστη (username) και μοναδικό κωδικό (password). Με τους κωδικούς αυτούς εισέρχονται στην εφαρμογή, αλλά και στην διαδικτυακή πλατφόρμα που θα δούμε παρακάτω. Μέσω της εφαρμογής, ο μαθητής έχει πλήρη εικόνα του ακαδημαϊκού του προγράμματος, ενώ μπορεί, σε περίπτωση που δεν μπορεί να συνδεθεί μέσω πλατφόρμας για να κάνει μάθημα, να το πραγματοποιήσει μέσω της εφαρμογής.

Όσον αφορά στο γονέα, του δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθεί συνεχώς το πρόγραμμα του παιδιού, τις αξιολογήσεις και τις βαθμολογίες χωρίς να χρειάζεται να περιμένει για την προγραμματισμένη συνάντηση με τους καθηγητές του Φροντιστηρίου.

Πλατφόρμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ - MELO® – Digital Learning Ecosystem

Η πλατφόρμα MELO® – Digital Learning Ecosystem είναι μια καινοτόμα πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής μάθησης, η οποία έχει σχεδιαστεί σε όλα της τα στάδια, ώστε να εξασφαλίζει ασφάλεια και ακεραιότητα στα δεδομένα που διαχειρίζεται (προδιαγραφές ασφαλείας των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 27001:2013 & 27701:2019 αναφορικά με την ανάπτυξη λογισμικού καθώς επίσης και το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις ξεχωριστές απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών μας, συνθέσαμε μία μοναδική παλέτα εκπαιδευτικών εργαλείων στο περιβάλλον της πλατφόρμας εκμάθησης και εξάσκησης στα Μαθηματικά και την Ν. Γλώσσα, που υποστηρίζει την διεξαγωγή όλων των μορφών εκπαίδευσης και παρέχει σε μαθητές, καθηγητές και γονείς, τις υπηρεσίες που σας παρουσιάζουμε:

  • Ψηφιακή βιβλιοθήκη, η οποία περιέχει με άριστη οργάνωση όλα τα διδασκόμενα μαθήματα (εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις, επαναληπτικά μαθήματα, βιντεομαθήματα)
  • Ηλεκτρονική αξιολόγηση γνώσεων (e-Testing)
  • Υποστήριξη διδασκαλίας σε όλες της τις μορφές (φυσική, υβριδική ή εξ αποστάσεως), γρήγορα εύκολα και αποτελεσματικά
  • Στατιστικά για καταγραφή και επιμέτρηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου
  • Διανομή, συγκέντρωση & αξιολόγηση όλων των εργασιών των μαθητών
  • Οργάνωση & διανομή ψηφιακών αρχείων προς του μαθητές
  • Διαχείριση απουσιών
  • Διαχείριση βαθμολογιών (ακαδημαϊκής αξιολόγησης) στα ολιγόλεπτα τεστ, τεστ Προσομοίωσης και σε τεστ που γίνονται μέσω πλατφόρμας
Σύνδεση με πλατφόρμα e-learning

Πρόσβαση στην υπηρεσία ZOOM με τα χαρακτηριστικά της συνδρομής ZOOM Business και πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον εργασίας.