ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

heading

Για ολοένα και περισσότερους γονείς, ειδικά τους καιρούς που ζούμε, υπάρχει ένα ερώτημα γύρω από το οποίο αμφιταλαντεύονται, ένα ερώτημα πραγματικό γρίφο: αν πρέπει ή όχι να προτιμήσουν την ιδιωτική εκπαίδευση από τη δημόσια, πληρώνοντας φυσικά σημαντικό αντίτιμο. Και οι περισσότεροι από αυτούς είναι σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι απλά έχουν αποφασίσει να στερηθούν κάποια άλλη «πολυτέλεια» ή προσωπική τους ευχαρίστηση, προκειμένου να επενδύσουν στις γνώσεις του παιδιού (ή ακόμη και παιδιών) τους. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι για τους γονείς αυτούς, η επιλογή ιδιωτικής αντί δημόσιας εκπαίδευσης για το παιδί τους δεν έχει να κάνει σίγουρα ούτε με «ψώνιο», ούτε με «επίδειξη πλούτου».

Οι συνήθεις λόγοι που ωθούν τους γονείς σε αναζήτηση ενός καλού ιδιωτικού σχολείου είναι:

1
arrow right triple

Η απρόσκοπτη λειτουργία, καθώς στα ιδιωτικά σχολεία οι απώλειες διδακτικού χρόνου είναι μηδαμινές έως ανύπαρκτες εν σχέσει με τα δημόσια σχολεία, στα οποία τα παιδιά χάνουν μάθημα λόγω απεργιών, στάσεων εργασίας, καταλήψεων κ.α.

2
arrow right triple

Η εξειδίκευση και ο προσανατολισμός πολλών ιδιωτικών σχολείων σε ιδιαίτερους τομείς, όπως η εντατική διδασκαλία ξένων γλωσσών ή ο προσανατολισμός των μαθητών από νωρίς σε σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

3
arrow right triple

Σύμφωνα με μελέτες, βασικός λόγος προτίμησης των ιδιωτικών σχολείων είναι ότι οι γονείς έχουν την αίσθηση ότι έχουν καλύτερο εκπαιδευτικό προσωπικό από τα δημόσια. Αυτό προφανώς και δεν είναι πάντα αλήθεια, υπάρχουν όμως στοιχεία που συνηγορούν: είναι δύσκολο σε έναν όχι καλό καθηγητή να μείνει για πολύ σε ιδιωτικό σχολείο όπου η δυνατότητα επιλογής είναι μεγάλη, ενώ γίνονται και επιμορφώσεις.

4
arrow right triple

Οι υποδομές ενός ιδιωτικού σχολείου «γοητεύουν» γονείς και παιδιά, καθώς είναι αισθητά καλύτερες από αυτές των περισσότερων δημοσίων, τόσο σε κτιριακό επίπεδο, εργαστήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις όσο και σε σύγχρονο εποπτικό υλικό όπως λ.χ. οι ψηφιακοί πίνακες, οι υπολογιστές, τα πολυμέσα κ.λπ.

5
arrow right triple

Η αδιάλειπτη παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και η συνεχής ενημέρωση των γονέων.

6
arrow right triple

Όλα τα ιδιωτικά σχολεία διαθέτουν λεωφορεία που μεταφέρουν τους μαθητές, απαλλάσσοντας έτσι τους γονείς.

7
arrow right triple

Οι χώροι των ιδιωτικών σχολείων φυλάσσονται επιμελώς, δεν παρατηρείται το φαινόμενο εξωσχολικών στα προαύλια και στις εισόδους, μικροσυμπλοκές επιλύονται άμεσα και η επιτήρηση των μαθητών είναι συνεχής. Για τις απουσίες ενημερώνονται άμεσα οι κηδεμόνες. Κατά τεκμήριο, ο γονιός νιώθει πιο ήσυχο το κεφάλι του.

8
arrow right triple

Η φοίτηση σε ένα ιδιωτικό σχολείο, σε αντίθεση με το σχολείο μιας γειτονιάς, συγκεντρώνει μαθητές από διαφορετικές περιοχές οι οποίοι εντάσσονται σε ένα πλέγμα φίλων και γνωστών που δεν περιορίζεται στα στενά όρια μιας περιοχής, δημιουργώντας έτσι διασυνδέσεις και εξέλιξή τους.

arrow white

Εισαγωγή μαθητών στα Ιδιωτικά Σχολεία

Οι εξετάσεις εισαγωγής στα Ιδιωτικά Σχολεία λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται εγκαίρως από το κάθε Σχολείο και απευθύνονται:

  • σε μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και
  • σε μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου.

Σε πολλά Ιδιωτικά Σχολεία, εξετάσεις εισαγωγής διεξάγονται, επίσης, για τις ενδιάμεσες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται από τις διαθέσιμες θέσεις.

Οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, ενώ σε αρκετά κορυφαία σχολεία ζητείται και εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα.

Τα γραπτά των μαθητών βαθμολογούνται ξεχωριστά για κάθε ένα από τα δύο ή τρία εξεταζόμενα μαθήματα, με άριστα το 100. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του βαθμολογιών όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων (είτε ως απόλυτο άθροισμα, είτε με συντελεστή βαρύτητας για κάθε ένα από τα μαθήματα).

Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες κατά σειρά επιτυχίας και σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις που ανακοινώνονται, γίνονται δεκτοί στο κάθε Σχολείο.

Σύμφωνα με την πολιτική του κάθε Σχολείου, η βαθμολογία μπορεί να ανακοινώνεται στους γονείς προφορικώς ή εγγράφως ή μόνο αν ο μαθητής εισάγεται στο Σχολείο και δεν υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση.

Στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Ιδιωτικού Σχολείου, στις εισαγωγικές εξετάσεις του οποίου ενδιαφέρεστε να συμμετέχει το παιδί σας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη, ενδεικτικά θέματα καθώς και την αίτηση εισαγωγής υποψήφιου μαθητή, με το ύψος των τυχόν εξέταστρων που θα πρέπει να καταβληθούν για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δίδακτρα και λοιπές δαπάνες.

Τα περισσότερα Ιδιωτικά Σχολεία απονέμουν Υποτροφίες Αριστείας σε μαθητές με κριτήριο την άριστη ακαδημαϊκή επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις της ανάλογης βαθμίδας.

Οι Υποτροφίες Αριστείας καλύπτουν από το 25% μέχρι και το 100% των διδάκτρων και συνεχίζουν να χορηγούνται στους μαθητές μέχρι την αποφοίτησή τους, εφόσον διατηρούν υψηλότατη βαθμολογία (άριστα) στο απολυτήριο της κάθε τάξης και έχουν εξαιρετική διαγωγή. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς θα επανεξετάζεται η συνέχιση της υποτροφίας.

Για τις Υποτροφίες Αριστείας δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αίτηση των γονέων. Η χορήγηση της υποτροφίας γίνεται στους πρωτεύσαντες μαθητές, με απόλυτη σειρά επιτυχίας/βαθμολογική κατάταξη.

Όσοι εισακτέοι μαθητές δεν λάβουν Υποτροφία Αριστείας και εφόσον οι οικογένειές τους έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες ή αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης. Η βοήθεια αυτή χορηγείται με κριτήριο την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του μαθητή και όχι την ακαδημαϊκή του επίδοση, χωρίς αυτό να αποκλείει το γεγονός ότι οι υπότροφοι, θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ακαδημαϊκής επίδοσης και να έχουν την πρέπουσα διαγωγή.

Σας ενημερώνουμε για τα Ιδιωτικά Σχολεία, τα οποία προκηρύσσουν κάθε χρόνο εξετάσεις για την εισαγωγή των υποψηφίων μαθητών. Τα περισσότερα εξ αυτών παρέχουν Υποτροφίες, ενώ υπάρχουν και Σχολεία τα οποία δεν υποστηρίζουν τον θεσμό των Υποτροφιών. Με συνεχείς ανακοινώσεις στον ιστότοπό μας, θα σας ενημερώνουμε για τις προκηρύξεις των εξετάσεων του κάθε Σχολείου, ώστε να απευθύνεστε αρμοδίως στην Γραμματεία ή στον ιστότοπο του Σχολείου για περαιτέρω διευκρινίσεις.