ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

heading

Το εκπαιδευτικό υλικό του Φροντιστηρίου μας δημιουργήθηκε από τους καθηγητές του Οργανισμού μας για όλους τους μαθητές, ως το πολύτιμο εργαλείο – όπλο στα χέρια τους, με σκοπό να κατακτήσουν το στόχο τους.

Τα εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελεί την αποτύπωση της ουσίας στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, με αναλυτική παρουσία και αποσαφήνιση δύσκολων εννοιών στη Θεωρία, μεγάλο αριθμό ασκήσεων κατανόησης και συνδυαστικών θεμάτων, υποδειγματικά λυμένων θεμάτων για εμπέδωση και πληθώρα κριτηρίων αξιολόγησης, την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας.

Τα εγχειρίδια του Φροντιστηρίου μας είναι το υλικό που δουλεύεται μέσα στην τάξη και στο σπίτι, είναι άρτιο επιστημονικά, βελτιώνεται κάθε χρόνο και είναι στοχευμένο, εμπεριέχοντας ό,τι απαραίτητο και σημαντικό για τους μαθητές μας που προετοιμάζονται για τις εισαγωγικές τους εξετάσεις στα Πρότυπα και Ιδιωτικά Σχολεία. Οι μαθητές μας, μέσα από την συνεχή τους αλληλεπίδραση με το γνωστικό υλικό που τους παρέχουμε, ακολουθούν τον προσδοκώμενο «δρόμο»… εμπλουτίζεται η γνώση τους, κατανοούν τι διαβάζουν, συνεχώς βελτιώνονται, αποκτούν αυτοπεποίθηση, επιτυγχάνουν το στόχο τους!