ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ – Ε´ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

heading

Με σκοπό να προετοιμάσει ιδανικά τους υποψήφιους μαθητές για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Γυμνάσια, η ΑΡΙΣΤΕΙΑ, η πιο ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη μέθοδος διδασκαλίας της Γλώσσας και των Μαθηματικών, θέτει ως αφετηρία της την Ε´ Δημοτικού, με συγκεκριμένο και δοκιμασμένο πλάνο:

 • έχει ως πρώτο σταθμό την εκμάθηση του σωστού τρόπου μελέτης,
 • προχωρά με την κάλυψη, από νωρίς, κάθε μαθησιακού κενού των μαθητών,
 • εξελίσσεται με την απόκτηση γνώσεων και τεχνικών με έμφαση στην εμπέδωσή τους και
 • διασφαλίζει την εφαρμογή τους κατά την διάρκεια των τεστ Προσομοίωσης.
arrow white
arrow primary

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν ή/και να διεκδικήσουν Υποτροφίες σε Ιδιωτικά Σχολεία είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό της προετοιμασίας για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Επιπλέον σε όλα τα τεστ Προσομοίωσης υπάρχει και θεματολογία ανάπτυξης στα Μαθηματικά και παραγωγή λόγου στη Γλώσσα, ώστε να αξιολογείται ο μαθητής και σε επίπεδο εξέτασης. Κατά τη διάρκεια των επαναλήψεων και χωρίς επιβάρυνση των γονέων, λαμβάνουν χώρα μαθήματα για το κάθε Ιδιωτικό Σχολείο που ενδιαφέρει τον μαθητή, δίνοντας έμφαση στα θέματα που εξετάζονται ανάλογα με το ύφος του κάθε Ιδιωτικού Σχολείου. Τα μαθήματα εξέτασης είναι όπως ακριβώς και στις εξετάσεις των Προτύπων Σχολείων η Ν. Γλώσσα και τα Μαθηματικά, ενώ κατά περίπτωση εξετάζεται και το μάθημα των Αγγλικών, την διδασκαλία του οποίου το Φροντιστήριό μας καλύπτει με εξειδικευμένους στο ύφος των εξετάσεων καθηγητές.

Το Πρόγραμμα Σπουδών οργανώνεται ως εξής:

ΓΛΩΣΣΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠεριγραφήΏρες
Παράδοση της ύλης2
Εμπέδωση και την πρακτική2
Συνολικές ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα4
 • Τετραμελή τμήματα διδασκαλίας
 • Δομημένο πρόγραμμα μαθημάτων: όλοι οι μαθητές διδάσκονται την ίδια ύλη, επιλύουν τις ίδιες ασκήσεις στην τάξη και έχουν τις ίδιες εργασίες για το σπίτι, ανεξαρτήτως του τρόπου παρακολούθησης ή καθηγητού
 • Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Εβδομαδιαία ανάθεση εργασιών και ασκήσεων για το σπίτι
 • Μελέτη και εργασίες μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ – MELO
 • Εβδομαδιαία ολιγόλεπτα τεστ μέσα στην τάξη για το κάθε μάθημα
 • Μελέτη και εργασίες μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ – MELO
 • Συνεχής επικοινωνία με τους γονείς, ενημέρωση για βαθμολογίες και αξιολογήσεις μέσω της εφαρμογής για κινητά ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ – MySchoolApp

 

Εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σύμφωνα με την διαθεσιμότητα κενών θέσεων.