ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ

heading

Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων έχει περάσει από τις «συμπληγάδες» των εξετάσεων… εκεί που πραγματικά ο φόβος είναι πολύ μεγάλος και ικανός να διαταράξει εκ των προτέρων, περισσότερο ή λιγότερο, τη μελέτη του μαθητή. Αντί να συγκεντρώνεται κανείς στο μαθησιακό υλικό, η σκέψη του μονοπωλείται με όλα όσα μπορούν να πάνε στραβά στις εξετάσεις, με συνέπεια να ενδυναμώνεται και ο φόβος του για τις εξετάσεις.

Ο φόβος πριν ή κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης είναι φυσιολογικός και μπορεί μέσα σε κάποια όρια να ενισχύσει την επίδοση. Ο φόβος για τις εξετάσεις γίνεται πρόβλημα όταν βλάπτει ουσιαστικά την ικανότητα για επίδοση και προκαλεί στο άτομο πίεση και άγχος που το κάνουν να υποφέρει.

Η ελπίδα που μπορεί να έχει κανείς να μη βιώσει καθόλου φόβο για τις εξετάσεις είναι μη ρεαλιστική. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να μάθει κανείς να αντιμετωπίζει τις εξετάσεις παρ᾽ όλο το φόβο του. Δεν πρόκειται ουσιαστικά για φόβο του μαθητή για τις εξετάσεις, αλλά για φόβο μιας πιθανής αποτυχίας στις εξετάσεις, η οποία θα μπορούσε – σύμφωνα με τη φοβική διάθεση του μαθητή – να επιφέρει πιθανή απογοήτευση των καθηγητών του, άσχημη αντίδραση των γονέων του, σίγουρα όμως την προσωπική του υποτίμηση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους προσθέσαμε μια ακόμα υπηρεσία στην εκπαιδευτική διαδικασία του Φροντιστηρίου μας, εκείνη της παρέμβασης εξειδικευμένου ψυχολόγου στην αναπτυξιακή ψυχολογία με εκπαίδευση στην ομαδική και οικογενειακή ανάλυση.

Ο ρόλος της νέας αυτής υπηρεσίας επιδιώκει την αξιολόγηση των αναγκών και την παρέμβαση με επιστημονικό τρόπο σε γονείς και μαθητές, επιδιώκοντας να ενισχύσει τις ακαδημαϊκές δεξιότητες των μαθητών, έχοντας σαν βασικό στόχο την ψυχική ενδυνάμωση τους στο δύσκολο αυτό τους εγχείρημα.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομιλίες ευαισθητοποίησης γύρω από ένα εύρος θεμάτων αναφορικά με την προετοιμασία των παιδιών τους και τις ενδεχόμενες ψυχο – συναισθηματικές δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν από την πίεση των εξετάσεων.

Ο στόχος όλων μας (γονιών, εκπαιδευτικών και ψυχολόγων) είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να αγαπήσουν τον εαυτό τους και την μάθηση. Επειδή η επιβίωση των παιδιών μας στο μέλλον θα εξαρτάται από την ικανότητά τους να μαθαίνουν, μεριμνούμε επισταμένως για την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών – ειδικά στην δύσκολη στιγμή των εξετάσεων- που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν και μετά απ’ αυτές να θέλουν να μαθαίνουν…!