ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

heading

Η Γ΄ Λυκείου αποτελεί τον προθάλαμο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου είναι τάξη κατά την οποία η προσπάθεια εντατικοποιείται με σκοπό την ουσιαστική εμπέδωση της ύλης και την αριστεία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ο πρότυπος εκπαιδευτικός οργανισμός «Αριστείον» προσφέρει:

  • • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα (4-5 ατόμων)
  • • Σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους
  • • Αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού
  • • Μηνιαία διαγωνίσματα
  • • Συμβουλευτική επαγγέλματος
  • • Οργάνωση και διαχείριση χρόνου
  • • Διερεύνηση επιλογής σπουδών
  • • Συμπλήρωση μηχανογραφικού
  • • Παροχή συμβουλευτικής από έγκριτο Σχολικό ψυχολόγο
  • • Αναλυτικές σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα

Η οργάνωση της ύλης και η προγραμματισμένη διδασκαλία της από καθηγητές με πολυετή εμπειρία, η καλλιέργεια της συνέπειας και της πειθαρχίας μέσω συνεχών και ολοκληρωμένων επαναλήψεων και το άρτιο εκπαιδευτικό υλικό αποτελούν εχέγγυα για κάθε μαθητή όσον αφορά την υλοποίηση των ιδιαίτερων στόχων του.


ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ´ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα – Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία4
Αρχαία Ελληνικά8
Ιστορία3
Λατινικά3
Σύνολο18
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα – Κατεύθυνση Θετικών Σπουδών
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία4
Μαθηματικά7
Φυσική5
Χημεία4
Σύνολο20
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα – Κατεύθυνση Σπουδών Υγείας
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία4
Φυσική5
Χημεία4
Βιολογία4
Σύνολο17
Κατεύθυνση Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία4
Μαθηματικά7
Πληροφορική4
Οικονομία4
Σύνολο19


ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ´ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα – Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία3
Αρχαία Ελληνικά7
Ιστορία3
Λατινικά2
Σύνολο15
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα – Κατεύθυνση Θετικών Σπουδών
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία3
Μαθηματικά6
Φυσική5
Χημεία4
Σύνολο18
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα – Κατεύθυνση Σπουδών Υγείας
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία3
Φυσική4
Χημεία4
Βιολογία4
Σύνολο15
Κατεύθυνση Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία3
Μαθηματικά6
Πληροφορική3
Οικονομία3
Σύνολο15