Εισαγωγή στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών & Κολλεγίου Ψυχικού
17 Ιουλίου 2023

Εισαγωγή στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών & Κολλεγίου Ψυχικού

Πηγή: www.athenscollege.edu.gr

Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΕΕΙ) διεξάγει κάθε χρόνο Εισαγωγικές Εξετάσεις για την εισαγωγή νέων μαθητών άλλων σχολείων στην Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού. Ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις, διεξάγονται Εισαγωγικές Εξετάσεις και για τη Β’ ή/και Γ’ Γυμνασίου.

Για το σχολικό έτος 2024-2025, οι Εισαγωγικές Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 6 Απριλίου 2024 (8:30-13:30), στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο campus Ψυχικού (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό).

Το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών θα δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις από την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024.

Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής αίτησης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμετοχή του υποψηφίου μαθητή στις εισαγωγικές εξετάσεις, πρέπει:

  • Να συμπληρωθεί η δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού, την οποία θα λάβετε μέσω e-mail από το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών.
  • Να αποσταλεί ηλεκτρονικά πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου σε μορφή jpeg για την έκδοση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», το οποίο ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του την ημέρα των εξετάσεων.
  • Να καταβληθούν εξέταστρα ύψους €120.

Όροι του διαγωνισμού

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

  • Ελληνική Γλώσσα
  • Αγγλική Γλώσσα
  • Μαθηματικά

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Ελληνικά, Αγγλικά, Μαθηματικά), διάρκειας 75 λεπτών, βαθμολογείται με άριστα τις 100 μονάδες και βάση τις 50 μονάδες.

Οι γονείς των υποψηφίων που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους μαθησιακή δυσκολία (πιστοποιημένη από δημόσιο φορέα) πρέπει να επισυνάψουν την αντίστοιχη γνωμάτευση.

Οι υποψήφιοι που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση (50%) – έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν.

Θα εισαχθούν μαθητές κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας και σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις τρεις δοκιμασίες Ελληνικών, Μαθηματικών και Αγγλικών.

Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως μέσω e-mail και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση.

Η Διεύθυνση θα τοποθετήσει τους επιτυχόντες μαθητές στα δύο σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών ή Κολλέγιο Ψυχικού) ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις του κάθε σχολείου. Στην κατανομή αυτή προτεραιότητα έχουν τα αδέλφια μαθητών, που φοιτούν ήδη στο Κολλέγιο Αθηνών ή στο Κολλέγιο Ψυχικού, αντίστοιχα.

Οι μαθητές που θα εισαχθούν θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο ίδιο σχολείο στο οποίο θα τοποθετηθούν, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των αντίστοιχων σχολικών μονάδων του Κολλεγίου. Αλλαγή σχολείου από το Κολλέγιο Αθηνών στο Κολλέγιο Ψυχικού μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Β΄ Λυκείου, μόνο στην περίπτωση που ο μαθητής θα εισαχθεί στο πρόγραμμα International Baccalaureate (ΙΒ DP), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ιδιωτικό Λύκειο – Κολλέγιο Ψυχικού.

Τονίζεται επίσης ότι αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή και φοίτηση μαθητών στο Κολλέγιο είναι να έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό).

Τ: 210 6798138, 210 6741349

e-mail: adm_off@athenscollege.edu.gr ή  akoutiva@athenscollege.edu.gr