Επιτυχόντες

heading

Στους καταλόγους που ακολουθούν αναγράφονται τα στοιχεία των μαθητών μας, κατόπιν της έγγραφης συγκατάθεσης – συναίνεσης των γονέων τους στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 Ε.Ε, με σκοπό την νόμιμη δημοσιοποίηση του ονοματεπωνύμου των επιτυχόντων μαθητών, συνοδευόμενο από το Σχολείο εισαγωγής και τη σειρά κατάταξης στην ηλεκτρονική σελίδα μας, καθώς και σε αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός μας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022